Servis

Provádíme následující typy záručních i pozáručních servisních úkonů:

 • Havarijní servis
 • Preventivní servisní kontroly
 • Pravidelné servisní úkony na základě servisní smlouvy
 • Kalibrace a validace zařízení, revize
 • Vystavení IQ/OQ
 • Dokumentace a posouzení stavu zařízení
 • Revitalizace zařízení

Zajišťujeme servis následujících produktů:

Servis vlastních výrobků:

 • Servis a opravy laboratorních digestoří a médiových stěn
 • Servis a opravy laboratorního a kancelářského nábytku
 • Servis a opravy laminárních a biohazard boxů

Servis distribuovaných produktů:

 • Přístroje pro ohřev a chlazení (servis sušáren, sterilizátorů, inkubátorů, vodních lázní Memmert, BMT a dalších, servis termostatů HUBER, ...)
 • Přístroje pro mechanické operace (servis přístrojů IKA, Heidolph, Phoenix, Büchi a další)
 • Přístroje pro přípravu čisté vody, mytí a čištění (servis přístrojů Hydrolab, Aqual, Miele a další)
 • Přístroje pro měření veličin (servis vah, pH metrů a dalších)
 • Dávkovací a filtrační zařízení (např. servis pipet)

Naše servisní oddělení dále nabízí tyto služby:

 • Poradenství při nákupu přístrojů z hlediska jejich vhodnosti pro danou aplikaci
 • Instalace přístrojů a zaškolení obsluhy
 • Záruční opravy a servisní práce na základě reklamace nebo písemné objednávky
 • Provedení elektrické revize ve smyslu ČSN 331610 včetně vystavení revizní zprávy (provozovatel je povinen tuto revizi zajistit každé dva roky)
 • Servisní péči o přístroje na základě celoroční objednávky, nebo servisní smlouvy
 • Dlouhodobé servisní smlouvy na základě individuálních požadavků za zvýhodněných podmínek

Kvalita služeb je zabezpečena certifikovaným systémem jakosti podle ČSN EN ISO 9001. Zárukou kvality našeho servisu je tým kvalifikovaných a pravidelně proškolovaných techniků.

Servisní prohlídky digestoří a médiových stěn MERCI®

Z hlediska zákona jsou digestoře i médiové stěny nízkonapěťovými spotřebiči. Především v případě digestoří se jedná o poměrně složitý výrobek, stávající z mnoha elektrických, elektronických a mechanických částí, jejichž kvalita, spolehlivost a bezchybná součinnost představují nezbytné aspekty pro zachování správné funkce výrobku jako celku.

Tento fakt vystupuje do popředí o to víc, že se v digestořích často pracuje s látkami, ohrožujícími lidské zdraví. Z tohoto důvodu Vám jako výrobci doporučujeme, provádět nejméně jedenkrát za 12 měsíců pravidelné servisní prohlídky, jejichž cílem je nejen výrazně prodloužit životnost celého zařízení, nýbrž také poskytnout uživateli prakticky neomezenou záruční dobu, jejíž přesný charakter je stanoven obchodními podmínkami firmy MERCI, s.r.o.

Pravidelnou servisní prohlídku jsme schopni realizovat buď na základě zvláštní objednávky uživatele, nebo s ohledem na údaje v servisní smlouvě, uzavřené mezi firmou MERCI, s.r.o. a uživatelem kdykoliv po instalaci a předání nové digestoře či médiové stěny. V případě uzavření dlouhodobé servisní smlouvy přebírá povinnost dohledu nad termíny platnosti záruční doby a nutnosti provedení servisní prohlídky dodavatel, firma MERCI, s.r.o.

Hlavním cílem této smlouvy je tedy zajištění celkových pravidelných prohlídek digestoří a médiových stěn 1x za 12 měsíců přímo na pracovišti uživatele, při kterých budou zkontrolovány tyto společné parametry: stav skrytých částí korpusu, těsnost olivek ventilů, funkčnost integrovaných elektronických zařízení, u digestoří dále těsnost a stav napojení VZT, funkce alarmu, stupeň znečištění odtahové štěrbiny, bude provedena výměna lankového zavěšení okna a přetěsnění pracovní desky. Potvrzení o provedení servisní prohlídky bude zaneseno na zvláštní stranu návodu k obsluze a zařízení bude opatřeno výraznou nálepkou s vyznačeným termínem platnosti záruky za dodržení všech platných podmínek standardního zacházení.

O dalších podrobnostech možné spolupráce s firmou MERCI, s.r.o. v oblasti pravidelných servisních prohlídek digestoří a médiových stěn Vás rádi budeme informovat, obrátíte-li se na naše obchodní oddělení.

Tyto práce jsou zpoplatněny v závislosti na počtu konaných prohlídek v místě a vzdálenosti od servisního střediska v Brně.

Vzor textu servisní smlouvy Vám bude zaslán na vyžádání.

 

Hlášení havárií a závad v pracovní době:

Bc. Michael Ambroz
vedoucí servisu

David Piastek
servisní středisko Brno

Ing. Richard Mudra
servisní středisko Brno

 • Telefon: +420 548 428 447
 • Mobil: +420 607 016 784
 • mudra@merci.cz

Ing. Ondřej Klecán
servisní středisko Praha

Hlášení havárií a závad v době mimo standardní pracovní dobu:

Mgr. Radim Appel
nonstop linka pro případ havárie