Promo akcie

LABORATÓRNE CHEMIKÁLIE

  • Dátum: 14.02.2020
  • Autor: Marcela Pohanková

Predávame kvalitné chemikálie od firmy PENTA

Laboratórne chemikálie nepredávame súkromným osobám, len organizáciám alebo fyzickým osobám s prideleným IČO. Látky klasifikované ako veľmi jedovaté (T +) predávame len zákazníkom, ktorí majú nakladanie s nimi zabezpečené odborne spôsobilou osobou. Objednávky prijímame iba v písomnej forme - poštou, faxom, e-mailom. Zákonné legislatívne požiadavky týkajúce sa nebezpečného tovaru (napr. Bezpečnostných údajov) sú plnené automaticky. Analytické certifikáty (atesty), materiálové listy a pod. Sú dodávané na prianie zákazníka a ich požiadavka musí byť v objednávke uvedený.