Novinky

OZNÁMENÍ

  • Datum: 03.02.2021
  • Autor: Marcela Pohanková

Vážení zákazníci,

v souladu s novými podmínkami stanovenými Nařízením (EU) 2019/1148 o uvádění na trh a používání prekurzoru výbušnin, které vstoupí v platnost 1. 2. 2021, vás informujeme o změnách v prodeji prekurzorů výbušnin.

Dle nových podmínek bude u prekurzorů výbušnin podléhajících omezení umožněno nabytí, držení, dovoz nebo použití pouze profesionálním uživatelům nebo hospodářským subjektům po vyplnění formuláře, který Vám zašleme při koupi, nebo který si stáhnete z našich webových stránek.

Bez tohoto vyplněného prohlášení nebudeme moci po 1. 2. 2021 prodej uskutečnit.

Omezení se týká produktů a směsí našeho sortimentu, které obsahují tyto látky:

Kyselina dusičná (č. CAS 7697-37-2)     nad 3 % hmotnostní
Peroxid vodíku (č. CAS 7722-84-1) nad 12 % hmotnostních
Kyselina sírová (č. CAS 7664-93-9) nad 15 % hmotnostních
Nitromethan (č. CAS 75-52-5) nad 16 % hmotnostních
Dusičnan amonný (č. CAS 6484-52-2) 16 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného
Chlorečnan draselný (č. CAS 3811-04-9) nad 40 % hmotnostních
Chloristan draselný (č. CAS 7778-74-7) nad 40 % hmotnostních
Chlorečnan sodný (č. CAS 7775-09-9) nad 40 % hmotnostních
Chloristan sodný (č. CAS 7601-89-0) nad 40 % hmotnostních

 

Prekurzory výbušnin podléhající omezení, které byly v souladu s právními předpisy nabyty před 1. únorem 2021 a které dne 1. února 2021 a po tomto datu již není možno nabýt v souladu s právními předpisy, mohou osoby z řad široké veřejnosti držet, dovážet a používat do 2. února 2022.

 

V Brně 31.1.2021                                                                                                                      

Pavel Spáčil

představitel integrovaného systému jakosti