Novinky

Nové číslo Chemagazínu 6/2020

  • Datum: 08.12.2020
  • Autor: Marcela Pohanková

Vážení zákazníci,

právě vyšlo nové číslo Chemagazínu na téma "Kontrola a ochrana životního prostředí".

Obsah čísla:

Možnosti separace obtížně odbouratelných kyselých kontaminantů z vod produkovaných lokálními zdroji znečišťování

EDTA v odpadních vodách a možnosti jejího odstraňování

Intenzifikace ČOV s minimální investicí

Vliv podílu biosložky na laboratorně měřené emise vozidel s benzínovými motory

Infračervená spektroskopie pro měření toxicity kouře

Informace o vývoji a stavu CLH klasifikace TiO2

Nanočástice a toxicita - stanovení detailnějšího protokolu pro vyhodnocení rizik

Extrakce vzorků z životního prostředí pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků

Ultrazvuk zefektivňuje recyklaci lithium-iontových baterií

Přesné stanovení izotopu 129I ve vzorcích životního prostředí pomocí ICP-MS s trojitým kvadrupólem

Zajišťování a skladování vzorků živočišného materiálu pro následnou analýzu DNA

 

Chemagazín si stáhněte zde.

 

Další čísla Chemagazínu si můžete stáhnout zde.